31 Desember 2016

Tari Ngoser

Tari Ngoser

  • Tari ngoser merupakan tari kreasi yang berasal dari kabupaten Purbalingga.
  • Tari ngoser adalah sebuah tarian yang menirukan gerakan ular hingga menyentuh tanah.
  • Dalam pertunjukan  tari  Ngoser  mengandung  makna  tertentu  namun unsur  keindahan  dalam  gerak  sangat  diutamakan  sehingga  mampu  membawakan  keindahan, kedinamisan dan kelincahan dalam penyajian gerak contohnya gerak Ngoser

Tari Ngoser 1

Tari Ngoser 2

Tari Ngoser 3

Monggo disebar!